App内打开查看更多

黄鑫。
2019/4/15 上午5:39:09

各位海友,友情曝光一个无良商家:温州凯迪海洋水族,从温州往内蒙发富士,48小时到的,商量好了,太远有风险就别发,人家说发了没事,给报损,也说了发货时间长影响状态,缓一周死了给报损就发,结果发的顺丰,到了以后第二天就死透了,一周死了我屁都不放,回头找他们赖账,一直拖,7000块钱两个富士,最后说不赔了,虽然发一个帖子没啥用,也希望大家买海水认准商家,这种狗商家建议大家不要选择。小心。||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1594114257157_601.jpg#h_291,w_296,c_#ffffff#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1594114258137_37.jpg#h_600,w_800,c_#ffffff#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1594114259180_154.jpg#h_600,w_800,c_#ffffff#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1594114260438_623.jpg#h_600,w_800,c_#ffffff#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1594114261453_228.jpg#h_2340,w_1080,c_#ffffff#

各位海友,友情曝光一个无良商家:温州凯迪海洋水族,从温州往内蒙发富士,48小时到的,商量好了,太远有风险就别发,人家说发了没事,给报损,也说了发货时间长影响状态,缓一周死了给报损就发,结果发的顺丰,到了以后第二天就死透了,一周死了我屁都不放,回头找他们赖账,一直拖,7000块钱两个富士,最后说不赔了,虽然发一个帖子没啥用,也希望大家买海水认准商家,这种狗商家建议大家不要选择。小心。||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1594114257157_601.jpg#h_291,w_296,c_#ffffff#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1594114258137_37.jpg#h_600,w_800,c_#ffffff#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1594114259180_154.jpg#h_600,w_800,c_#ffffff#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1594114260438_623.jpg#h_600,w_800,c_#ffffff#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1594114261453_228.jpg#h_2340,w_1080,c_#ffffff#
0 0 0 0
评论
相关推荐
刷新
打开APP,有更多精彩内容
海友之家-鱼友必备互动分享社区
下载APP,查看更多精彩内容

0 0 0
北京
0
北京
0