App内打开查看更多

0云淡风清
2019/4/15 上午5:39:09

新手折腾了半个月,才终于开始爆藻了。买了活石自己造景,弄了个悬浮式的,爆了两天,开始长绿藻了!每天强白光照18个小时,两个泵对着石头吹。缸里还养着活石带来的两个蛇海星和三个小螃蟹,不知道对爆藻有没有什么影响。||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1605233380056_272.jpg#h_1024,w_1365,c_#ffffff#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1605233381254_25.jpg#h_1920,w_872,c_#ffffff#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1605233381677_858.jpg#h_466,w_781,c_#ffffff#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1605233381792_678.jpg#h_2048,w_932,c_#ffffff#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1605233381917_796.jpg#h_348,w_768,c_#ffffff#

新手折腾了半个月,才终于开始爆藻了。买了活石自己造景,弄了个悬浮式的,爆了两天,开始长绿藻了!每天强白光照18个小时,两个泵对着石头吹。缸里还养着活石带来的两个蛇海星和三个小螃蟹,不知道对爆藻有没有什么影响。||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1605233380056_272.jpg#h_1024,w_1365,c_#ffffff#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1605233381254_25.jpg#h_1920,w_872,c_#ffffff#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1605233381677_858.jpg#h_466,w_781,c_#ffffff#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1605233381792_678.jpg#h_2048,w_932,c_#ffffff#||https://hy-home.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/articleFolder/1605233381917_796.jpg#h_348,w_768,c_#ffffff#
0 0 0 0
评论
相关推荐
刷新
打开APP,有更多精彩内容
海友之家-鱼友必备互动分享社区
下载APP,查看更多精彩内容

0 0 0
北京
0
北京
0